Wetenschappelijk onderzoek


Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Bars:

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat cellen ovaal worden wanneer ze beïnvloed worden door
gedachten, gevoelens en emoties., dit is de eerste stap naar ziekte en ongemak.
Door de Bars te laten lopen breng je de cellen weer naar hun natuurlijke bolvormige staat terug.


Wat gebeurt er tijdens een Access Bars® Sessie met je hersengolven?
Wetenschappelijk hersenonderzoek wijst uit dat de hersenen gedurende een Access Bars Sessie van Beta (alert) via Alpha (relaxed) naar de Theta staat gaan. De Theta staat is een diepe ontspanning vlak voordat je in slaap valt. Dit stelt je lichaam en geest in staat om toegang te krijgen tot vastgeroeste gedragspatronen en vastzittende overtuigingen, om meer ruimte te creëren.

NIEUW WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

 

Wetenschappelijk onderzoek door Dr. Terrie Hope PhD, DNM, CFMW
gepubliceerd in het Journal of Energy Psychology:
Theorie, Research, and Treatment van november 2017 heeft de resultaten onthuld van een 90 minuten lange sessie met Access BarsⓇ. Het resultaat was een aanzienlijke afname van de mate van depressie en angst. 

De resultaten zijn gebaseerd op vier wetenschappelijk gestandaardiseerde vragenlijsten en op metingen van hersengolfpatronen met behulp van een kwalitatief EEG (QEEG). Dr. Hope ontdekte in haar studie dat Access BarsⓇ 
de ernst van angstklachten verminderde met 84,7% (gemiddeld).
Deelnemers hadden een afname van de ernst van depressiesymptomen met 82,7% (gemiddeld). 

De resultaten van hersengolfmetingen voor en na Access BarsⓇ toonde een toename in hersencoherentie bij alle deelnemers, wat duidt op een verandering in de richting van een normale toestand na de sessie. Hersengolfcoherentie wordt geassocieerd met communicatie tussen hersengebieden en onderzoekers hebben ontdekt dat een optimale hersencoherentie gecorreleerd is met vele dingen zoals intelligentie, leervermogen, alertheid, reactietijd en creativiteit.

De significante afname in ernst van de klachten die in dit onderzoek wordt getoond, suggereert dat Access BarsⓇ effectief kan zijn als behandeling voor angst en depressie. Dr. Hope is van plan om in de nabije toekomst uitgebreider onderzoek te doen. 

Voor meer informatie over dit onderzoek en het volledig gepubliceerde artikel in de Journal of Energy Psychology: Theory, Research, and Treatment, 9(2), 26–38. november 2017 ­‐ doi:10.9769/EPJ.2017.9.2.TH kijk HIER: https://energypsychologyjournal.org/abstracts/abstracts­‐volume­‐9­‐number­‐2­‐november­‐ 2017/effects­‐access­‐bars­‐anxiety­‐depression­‐pilot­‐study/ 

VERVOLGONDERZOEK 

Onderzoek in 2015 door de vooraanstaande neurowetenschapper Dr. Jeffrey Fannin, onderzocht de neurologische effecten van Access Bars bij 60 deelnemers. Door hersengolven te meten bij mensen voor en na een Bars­‐sessie werden in dit onderzoek soortgelijke effecten op de hersencoherentie onthuld, waarbij 85% van de deelnemers een toename in coherentie aangaf. Bovendien ontdekte hij dat Access BarsⓇ een positief neurologisch effect op de ontvanger heeft dat vergelijkbaar is met het effect van geavanceerde meditatie met een direct resultaat.

 

Het officiële onderzoeksresultaat is HIER te vinden: https://accessconsciousness.app.box.com/s/i8m1i1fwq7or82j38dzfbfol7cv0aeyj 

In de video hieronder laat Dr. Fannin zien wat er in de hersenen gebeurt tijdens een Bars­‐ sessie: https://www.youtube.com/watch?v=DgGbFRjqQPk 

MEER OVER ACCESS BARS

 

Een Bars­‐sessie duurt gewoonlijk 60 tot 90 minuten en u kunt dit eenmalig, maandelijks, wekelijks of dagelijks doen. Het wordt momenteel wereldwijd gebruikt in gevangenissen, bedrijven en scholen om de gezondheid en het welzijn te verbeteren. De effecten van Access BarsⓇ zijn individueel voor elke persoon en verschillen van sessie tot sessie. Maar naast een verbeterde fysieke gezondheid hebben de ontvangers meer intuïtief bewustzijn, meer dankbaarheid, vriendelijkheid, vrede en kalmte, en betere communicatie gemeld.

 

De eerste sessie met Access BarsⓇ werd meer dan 25 jaar geleden gefaciliteerd door Gary Douglas van Access ConsciousnessⓇ. Sindsdien is het netwerk uitgegroeid naar 173 landen en beschikt het wereldwijd over meer dan 5000 opgeleide Access BarsⓇ­‐facilitators. Meer informatie vindt u op www.accessconsciousness.com/bars